Stand van zaken HOV Noordwijk-Schiphol

De stand van zaken HOV Noordwijk – Schiphol

Begin september is er in de raad bij de gemeente Haarlemmermeer gesproken over de stand van zaken HOV Noordwijk – Schiphol.

Een Haarlemmermeer wil dit onder de aandacht brengen:

HOV Noordwijk Schiphol. De provincie Zuid-Holland is de belangrijkste schakel in deze en de kartrekker. Deze toekomstige HOV lijn moet de Ringvaart kruizen bij Lisserbroek. Er zijn drie opties Lage brug, Hoge brug en Aquaduct. GS van Zuid-Holland heeft, om kosten reden, gekozen voor een lage brug. In de ringvaart komen hier veel beroeps en recreatieve boten langs. Met als gevolg dat de brug zeer regelmatig open moet. Of per boot of voor langere tijd, circa 15 min., voor meerdere boten. In beide gevallen geeft dit een verstoring van het rijtijdenschema van de HOV. In geval van 15 min. staan er drie bussen achter elkaar te wachten bij een rijschema van om de 7.5 min. De doelstelling van HOV gaat hiermee volkomen verloren.
Een Haarlemmermeer vindt dit volkomen verkeerde zuinigheid, zeker als je praat over een afschrijftermijn van 40 jaren.

Scroll naar top