Schetsontwerp park Quatrebas

EEN Haarlemmermeer is mede indiener van het amendement Schetsontwerp park Quatrebas : voorbereidingskrediet Voorzieningengebied bij  De Raad van de gemeente Haarlemmermeer in vergadering bijeen op 28 januari 2016.
Amendement bij raadsvoorstel De Raad van de gemeente Haarlemmermeer in vergadering bijeen op 28 januari 2016.

Het parkeerterrein wordt groen ingericht, maar voor het aantal parkeerplaatsen wordt als uitgangspunt de te hanteren CROW norm van 234 aantallen genomen.
Toelichting:
Op dit moment kent het parkeerterrein al vele momenten met een overbelasting.
Signalen bereiken ons hierover o.a. van de Dorpsraad Badhoevedorp, Rietveldschool en omwonenden.
Het is goed dat er nog wordt nagedacht en overlegd met de Medezeggenschap Raad Rietveldschool over een betere verkeerscirculatie rond het parkeerterrein en er aandacht is voor een groene setting. De behoefte aan parkeren in dit gebied zal de komende jaren zeker toenemen, door de groei van de Rietveldschool, ambities en aantrekkelijkheid van het nieuwe Dorpshuis, toevoeging van de Korfbalvereniging en alleen al de groei van de gemeente door de bouw van veel nieuwe woningen.
Daarom is het noodzakelijk nu al in het begin van het op de schop gaan van dit gebied rekening te houden met een kleine uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen.
De uitdaging komt vooral te liggen om met een slimme en creatieve manier een uitbreiding van het parkeren in het groen te realiseren, zonder dat dit afbreuk doet aan de kwaliteit van het gebied.

Scroll naar top