Programmabegroting 2016

Begroting 2016 wordt weer een jaar van bezuinigingen.

Als reactie op de programmabegroting welke zijn besproken in de raadsvergadering van 12 november 2015, heeft EH de volgende punten die van belang zijn en waar zeker op gelet moet worden:

  • Veiligheid en regeldrift bij zorg en werk: er zijn lange wachtlijsten versus protocollen en papieren veiligheid in het sociaal domein. EH gaat voor: minder regeldruk dat minder budget en onnodige activiteiten kost.
  • Stichting Maatvast: zit in een “financiële storm” door overname van een spreekwoordelijk “lijk uit de kast” uit het verleden. Er vindt nu een QuickScan plan plaats van de problemen. EEN Haarlemmermeer ondersteunt een aanpassing van de subsidies naar boven.
  • Meer Zekerheid bij toekomstige potentiele successen m.b.t. voorfinanciering/ financiën.
  • AM Groep: het is belangrijk om mee te denken aan een nieuwe business case gebaseerd op de krachten van de medewerkers! Zoals een bedrijf dat bijvoorbeeld blinde mensen outsourced aan Callcenters vanwege hun goede gehoor. Oftewel out of the box denken!
  • Goed na denken en met de juiste voorstellen komen voor de 1,2 aan voorbereidingsinvesteringen voor het huis van de Haarlemmermeer.
  • De realisatie van de Participatie loopt achter op de verwachtingen. EH vindt dat aan de inwoners en bedrijven duidelijk aangegeven moet worden of men kan meedenken of alleen worden geïnformeerd. Geef duidelijk aan wat er met hun inbreng kan/zal gebeuren. Communiceer dit duidelijk vooraf zodat er geen misverstanden bestaan.
  • EH gaat voor een goed invulling voor afgestemde groenstructuurplan voor Badhoevedorp.
  • EH had een amendement over het Behoud van de gereserveerde gelden voor het fietspad Nieuwe Meer, maar na toezegging van de wethouder en het feit dat er een aparte sessie komt over het fietspad tussen de A9 en de golfbaan, hebben wij onze motie ingetrokken. Wij blijven toezien dat deze gelden wel blijven besteed aan de groene verbinding via de Nieuwe Meer!

 

Scroll naar top