Overvallen Zwanenburg

Vragen van EEN Haarlemmermeer aan college op 17 december 2015.

Zwanenburg lijkt een makkelijke prooi voor diverse criminelen. Op 8 december en 15 december zijn ondernemers in Zwanenburg overvallen. De impact van overvalcriminaliteit is groot op de slachtoffers. Bij een recente overval in Zwanenburg is al een gewonde gevallen.
Na een overval zet het iemands leven emotioneel voor langere tijd op de kop.
In Zwanenburg is duidelijk een patroon dat maar niet wordt gekenterd ondanks door de maatregelen die al zijn genomen.

Hierbij hebben wij enkele vragen:
1) Bent u bekend met de overvallen van de afgelopen periode?
2) Kunnen de huidige veiligheidsmaatregelen opgeschaald worden naar een hoger niveau?
3) Kunnen de  veel al gebruikte vluchtroutes, zoals de de 4 bruggen worden voorzien van     camerabewaking?
4)  Is het college bereid in overleg te treden met gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude om tot een intensere camerabewaking te komen?

Zwanenburg mag niet een nieuwe hotspot worden qua criminaliteit!

Misschien: Het is belangrijk om herhaling te voorkomen dat daders gepakt worden, of op zijn minst de pakkans te vergroten. Is de gemeente bereid om in overleg te gaan met de politie en ondernemers om maatregelen te treffen (te denken aan DNA-spray) om de pakkans te verhogen?

Opmerking:
De toegang naar Park Zwanenburg ter plaatse van oude parkeerplaats Zwanenburg is donker en wordt als onveilig ervaren. Er is door bewoners geconstateerd dat daar regelmatig auto’s komen en gaan, er iets wordt overgedragen en de auto’s weer vertrekken. Deze situatie wordt als zeer onaangenaam ervaren door omwonenden. Kan hier ook extra worden gepatrouilleerd?

Scroll naar top