Misbruik van selectieve participatie

Misbruik van selectieve participatie” versus integraal politiek meedenken & communicatie.

De afgelopen tijd hebben de nodige gebiedsontwikkelingen in de gemeente plaatsgevonden. De inwoners werden erg onrustig over het modewoord participatie, want hiervan klopt vaak weinig.
Een initiatiefnemer die zelf voor draagkracht zorgt, zou een vertekend beeld kunnen creëren door onvoldoende open communicatie met alle betrokkenen en/of selectieve participatie in een gebied.
Ten onrechte wordt dan een beeld geschetst dat (bijna) iedereen achter de plannen staat, terwijl dit niet het geval is.

Neem enkele verkeerd geschetste plannen:

  • de mega zonneakker in Zwanenburg,
  • de 150 kV transformator station in Rijnsburg van Tennet voor een datacentrum aan de overzijde (van de A4)
  • het nieuwbouwproject Assumburg 2-4 , (op het oude Lexpoint terrein) Hoofddorp die met zijn hoogbouw, slagschaduw creëert voor de woningen aan de overzijde Lindholm, Birkholm en Sonderholm.

Mensen kunnen nu meepraten en ideeën inbrengen voor veranderingen in hun gebied.
Echter voor een juiste participatie geldt: betrek alle betrokkenen (daar waar mogelijk) en diegenen die afhankelijk van het stadium van het proces.
De sleutel tot succes is juiste communicatie!
Vertel de boodschap compleet met wat wel en wat niet te verwachten valt.
Zorg dat mensen betrokken worden uit alle omliggende buurten.
Als er een actief deur tot deur communicatiebeleid is, kijk naar de andere buurten die mogelijk ook de verandering kunnen meemaken.
Juist de groepen die tegen die veranderingen zijn moeten worden benaderd en niet genegeerd!
In het huidige participatieproces worden vele bijeenkomsten georganiseerd, vaak komen de bekende/standaard bezoekers, maar waar is de grote achterban die men nooit ziet?
EEN Haarlemmermeer vindt: Communiceer met alle betrokkenen via moderne media, gedrukte media en persoonlijk contact!!!!!!
Wat is hun echte visie en vooral wat mag men dan verwachten en wat niet?

Scroll naar top