Kunst & Cultuur

Kunst en Cultuur, in welke vorm dan ook vormen de spiegel van de maatschappij en helpen ons het dagelijks leven te relativeren en te begrijpen.

Wij vinden dat kunstonderwijs beschikbaar moet zijn voor elke leerling, op welk onderwijsniveau dan ook.
Kunstonderwijs is er niet alleen om kunst te zien en te beleven maar het draagt ook bij aan leerprestaties en de ontwikkeling van kinderen en jongeren.
Naast kunstonderwijs op school vinden wij het belangrijk dat er goede mogelijkheden zijn voor alle kinderen en jongeren om zich ook buiten school verder te kunnen ontwikkelen. Haarlemmermeer mag trots zijn, want er is veel kunstzinnig talent in de Gemeente!

Kunst en Cultuur moeten inhoudelijk en voor wat betreft voorzieningen, voor alle inwoners goed en toegankelijk bereikbaar zijn. Ook als inwoners oud of lichamelijk of geestelijk (tijdelijk) beperkter zijn. Samenwerking tussen cultuur en sport, zorg en welzijn is hiervoor van essentieel belang.