Kandidaten gemeenteraadsverkiezing Haarlemmermeer 2018

De kandidaten!

Aangenaam kennis te maken:  Ik ben Hans Spijker, lijsttrekker van EEN Haarlemmermeer. Getrouwd en vader van twee dochters. Ik ben sinds 2010 actief als raadslid en fractievoorzitter van EEN Haarlemmermeer.

De gemeente moet beter samenwerken met inwoners, ondernemers en dorps- en wijkraden, door goed te luisteren en duidelijk de plannen en besluiten te communiceren.

Mijn motto is niet praten, maar doen! Dus in de komende jaren wil ik mij actief inzetten voor:

 1. Meedenken en meedoen
 2. Aanpak woningtekort
 3. Belangen van de kleine dorpen en wijken in de Haarlemmermeer
 4. Lokale economie en de ondernemers
 5. Géén uitbreiding van Schiphol

Mag ik mij voorstellen: ik ben Wim Brik, getrouwd, sinds 2004 is Hoofddorp mijn woonplaats.

Al jaren ben ik actief als vrijwilliger voor diverse instellingen, waaronder Meer Radio, de Wijkraad en het Oranje comité.

Ik wil opkomen voor alle inwoners van Haarlemmermeer om juist hun stem te laten horen in de Gemeenteraad.

Mijn doelstelling is niet beloven maar doen!

“Luisteren is de perfecte basis voor een goede communicatie” is mijn motto, wat past in het programma van EEN Haarlemmermeer.

Mijn naam is Mariska de Liefde, getrouwd en moeder van twee dochters en een zoon.
Naast mijn taken als moeder en mijn baan bij Pier K, wil ik maatschappelijk gezien graag iets doen dat voor mijn gevoel bijdraagt aan de samenleving.

Politiek heeft mij altijd geboeid en verbaasd, met name hoe men tot besluitvorming komt.
Toen de kans zich voordeed om mij als kandidaat raadslid aan te melden bij EEN Haarlemmermeer heb ik geen moment getwijfeld.

EEN Haarlemmermeer zie ik als een onafhankelijke lokale partij die probeert om de belangen van alle inwoners van de Haarlemmermeer zoveel mogelijk voorop te stellen.

Wat mij motiveert is dat je als raadslid niet alleen aan de zijlijn staat maar je daadwerkelijk, als vertegenwoordiger van alle inwoners van de Haarlemmermeer, invloed kan uitoefenen. Hierbij kan je bijvoorbeeld denken aan meer sociale huurwoningen, armoede en eenzaamheid, onderwerpen die mij persoonlijk erg aanspreken maar ook aan de verdere ontwikkeling van de Haarlemmermeer.

Ik ben Anne Marie Kamevaar-Kegel. De afgelopen jaren was ik maatschappelijk actief als voorzitter bij de dorpsvereniging in Badhoevedorp, kiesman voor bewonersvertegenwoordiging Schiphol en in belangenbehartiging voor mensen met psychiatrische problemen.

Mijn rode draad is: mensen en hun (leef)omgeving. Dat is ook mijn deskundigheid (ik heb als arts onder meer bij GGD’s gewerkt). Je eigen directe leefomgeving, daar merk je hoe  beleid voor veiligheid, gezondheid en welzijn uitpakt. Om te zorgen dat ook in de toekomst mensen hier goed kunnen wonen en werken zijn duidelijke keuzes nodig. Dat geldt voor alle kernen, ook de kleinere, en voor de gemeente als geheel.

Daarvoor moeten we op zoek naar nieuwe manieren voor  goede en democratische samenwerking tussen bewoners en gemeente. Dat is waarom ik me bij EEN Haarlemmermeer heb aangesloten.

Jeugd, Jongeren en Studenten.
Dat is waarvoor ik sta. Als student zelf en judo docent in de Regio Haarlem geloof ik dat door middel van motivatie, inspiratie en doorzettingsvermogen, verbeterde begeleiding en educatie, deze groepen kan ondersteunen op weg naar persoonlijke ontwikkeling en succes.

Dit is mijn visie

Ik ben Rob van Vliet, 52 jaar, gehuwd en twee dochters. 22 jaar zelfstandig ondernemer en wil mij inzetten voor de mede bewoners en ondernemers van Haarlemmermeer.

Als ondernemer wil ik een spil voor de ondernemers zijn naar de gemeente om daar hun vragen of zorgen te delen en op te komen voor hun belangen.

Door Hans Spijker zijn inzet en gedrevenheid ben ik gaan nadenken of ik op deze manier meer kan inzetten voor de gemeenschap.

De doelstelling van EEN Haarlemmermeer staat dicht bij mijn persoonlijke visie voor de gemeente . 

Mijn naam is Johan Bergisch, 69 jaar jong, inmiddels weer vrijgezel,vader van  2 dochters en  opa van 2 leuke kleindochters.

Al 40 jaar ben ik actief als zelfstandig ondernemer en heb veel kennis van projectmanagement en ruimtelijke ontwikkeling.

Er bestaat een groot tekort aan woningen voor zowel jongeren als senioren en daar voor moet men eens zoeken in verruiming van mogelijkheden.

EEN Haarlemmermeer zoekt actief naar oplossingen en daarom wil ik de nieuwe gemeenteraad activeren

Mag ik me als lijstduwer op  plek 8 voorstellen?
Ik ben 73 jaar (o)pa, woon sinds 1973 in Weteringbrug  en heb heel veel dingen zien veranderen.
Was o.a. tweemaal dorpsraad voorzitter en maak me ook nu nog steeds sterk voor:

 1. de democratie zoals die ook hier in de gemeente (veel) beter kan. Heb de “inspraak” van D66 zien ontstaan en zien verloederen, zoals later “participatie”.
 2. de duurzame toekomst van onze planeet. Zonder meteen als milieu alarmist of milieu scepticus een (te) eenzijdig standpunt aan te hangen. Daarvoor is de materie nu al te ingewikkeld, bovendien op vele punten nog lang niet voldoende onderzocht. Als ik dus nu oplossingen / opties aandraag is dat:
  a) gericht op problemen die we nu (gaan) ondervinden ons echt (gaan) raken;
  b) gericht op een aanpak die ook en juist door de burger kan worden meegedragen. Zowel in 2013 als 2018 heb ik me rot geërgerd over de elitaire solistische manier waarop met overheid, bedrijfsleven en milieugroeperingen de lijnen uitzetten ZONDER enige bemoeienis of invloed van de gewone burger.

Dat is ongerijmd en ongewenst, want die burger betaalt via belastingen en heffingen het overgrote deel van de NL energierekening… terwijl het bedrijfsleven daarvan schaamteloos profiteert en ook aan de overlegtafels de grote broek aan had. Totaal strijdig met de meest elementaire fatsoensregels van overleg en democratie.
Ja, ik volg Code Oranje op de voet, maar kan er voorlopig nog geen chocola van maken.
Dat komt wel, hoop ik. Ja, ik volg het gemeentelijk wel en wee ook op de voet en kom daar precies hetzelfde tegen op kleinere schaal: met de mond participatie belijden maar er in de praktijk niks mee doen.
Wat boze en later dus ongeïnteresseerde burgers oplevert want ‘ze doen maar’.
Tenslotte nog dit: ik neem deel aan informele landelijke innovatie projecten waar juist deze maanden stappen van belang zijn te melden.
Ik hoop eerdaags men met anderen patenten te realiseren die volkomen op naam van ‘de burger’ komen te staan, dus met uitsluiting van overheid, bedrijfsleven en anderen die al teveel hun stempel op de toekomst willen zetten… op een manier die a) (te) weinig helpt en b) te veel de initiatiefnemers laat profiteren.
Niet de BV Nederland is van belang maar het Nederland waar ruim 17 miljoen burgers allemáál belangrijk zijn.
Ik meld me als er iets nieuws valt te melden.
Ook als er een probleem voorbijfietst dat nodig en nodig-anders dient te worden aangepakt.
Dat hoeft zeker niet altijd over het milieu te gaan want de invloed van dorps- en wijkraden gaat me na al die jaren nog zeer aan het hart. …

Scroll naar top