Inspraak (ver)zoek

Stel je bent ouder van één of meer kinderen die leerling zijn op de Burgemeester Amersfoortschool (BAS), met kleinschalig onderwijs en juist die school moet fuseren met de veel grotere Rietveldschool in Badhoevedorp. 
Door onvolledige communicatie en een zeer vreemd inspraakproces leidt hele proces tot veel onrust.

Op 2 en 3 april 2020 mochten de ouders naar de BAS-school komen om de Fusie Effect Rapportage tussen de twee scholen te bekijken en te bespreken met het bestuur, maar door de huidige beperkende regels van “blijf binnen, tenzij” worden de ouders ernstig beperkt in hun inspraakmogelijkheden!
Het was duidelijk dat dat veel ouders niet konden langskomen door de beperkende geldende Covid-19 maatregelen. Dit zal tot een verkeerd beeld leiden van mogelijke instemming van de meerderheid van de ouders. 

Even wakker worden: “men mag geen bijeenkomsten houden”, dat zijn overtredingen van diverse regels.
Wil het organiserende SOPOH “Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer” deze regel overschrijden of met een minachting naar de ouders een crisis verder laten exploderen?

Het lijkt erop dat alles op alles wordt gezet om de fusie erdoor te drukken en iedere mogelijkheid tot inspraak te traineren. 

Hans Spijker, fractievoorzitter van EEN-Haarlemmermeer heeft schriftelijke vragen gesteld aan Burgemeester en Wethouders van Haarlemmermeer.

Zijn vragen zijn “Bent u het met mij eens dat het schoolbestuur een stap terug moet in haar dringende beleid om de fusie nu ondanks de Coronacrisis (met heel andere prioriteiten) erdoor te drukken”? 

Er zijn nu grotere belangen dan een potentiële fusie op dit moment tussen deze 2 scholen.

Scroll naar top