Huis van Haarlemmermeer

Raadsvoorstel Huis van HLMRMeer

Met het Raadsvoorstel voor het Huis van de Haarlemmermeer, hebben we een valse start gemaakt. De Raad was voor eind 2014 door het College een nota over de toekomst van het Raadhuis beloofd. Het lijkt erop dat de ambtelijke organisatie onder deze druk met een nota is gekomen die de Haarlemmermeer onwaardig is. Een Raadsvoorstel voor een nieuw Raadhuis voor het gemeentebestuur van circa 41,000 mln. aan gemeenschapsgelden. Hoe kan je na de nodige debacles dit nog durven te verkopen aan de inwoners van de Haarlemmermeer. In dit geval zou het beter niets dan zoiets zijn geweest.

EEN Haarlemmermeer biedt wat dat betreft zijn verontschuldigingen aan de inwoners van de Gemeente Haarlemmermeer aan om als bestuur met zo’n voorstel te durven komen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er in totaal bijna honderd vragen vanuit de Raad hierover zijn gesteld.

EEN Haarlemmermeer is van mening dat een herstart noodzakelijk is met als uitgangspunten

 • Participatie met de inwoners, want het is ook hun huis.
 • Budget neutraal realiseren, het mag de inwoners niets kosten.

Een gefaseerde realisatie waarbij tussenrapportages de controle van de Raad op de uitgaven en voortgang mogelijk maken.

Fase 1: In een participatie proces de mening van de inwoner vragen over wat zij vinden van de historische waarde van het bestuurlijke en publieksgedeelte van het Raadhuis met een duidelijke omschrijving waarom het van historische waarde zou kunnen worden. Daarnaast van dit deel van het Raadhuis een kosten plaatje van de renovatiekosten versus de sloop en nieuwbouw kosten van een functioneel vergelijkbaar deel van het gemeentehuis. Daarna kan besloten worden of het wel of totale Raadhuis of een gedeelte daarvan wel of niet een nieuwbouw project of een gedeeltelijk nieuwbouw/ renovatie project wordt. Ook de noodzaak van tijdelijk onderdak voor dit deel van het Raadhuis is dan aan de orde  inclusief het verplaatsen / aanpassen van de ICT systemen.

Fase 2:  Afhankelijk van de keuze uit fase 1 kan een ontwerp met bijpassende kostenplaatjes gemaakt worden van de invulling van het gesloopte deel van het Raadhuis.

Dit dient budget neutraal ontwerpen te worden.

 • Door op de begane grond b.v. winkels en Horeca met terrassen aan de Zuidzijde en een brede overdekte Passage richting het van Stamplein te maken creëert men hiermee een relatie met de verbinding Station/ Centrum.
 • Op de eerste en tweede verdieping een parkeergarage geschikt voor circa 1000 auto’s
 • Op de Zuid Westhoek tegenover de toren op de hoek van het van Stamplein een gelijksoortige woontoorn.
 • Op de Noord Oosthoek een gelijksoortige woontoorn met daar aansluitend het kantoren complex voor de ambtelijke organisatie.

Een ander mogelijkheid is om de ambtelijke organisatie elders onder te brengen.
Naar aanleiding hiervan heeft EEN Haarlemmermeer de volgende vragen:

 • Is het college het met EEN Haarlemmermeer eens dat we in dit dossier nadrukkelijker met participatie moeten werken?
 • Is het College met EEN Haarlemmermeer eens dat met het genereren van bovengenoemde nota een valse start is gemaakt?
 • Is het College met EEN Haarlemmermeer eens dat gestreefd moet worden naar een budget neutrale realisatie van een nieuw Raadhuis?
 • Kan het College zich vinden in het voorstel van EEN Haarlemmermeer om dit project gefaseerd aan te pakken?
 • Is het College het eens met EEN Haarlemmermeer om tussentijdse rapportages te definiëren om een betere controle op de voortgang en financiële gevolgen te hebben?.
 • Als het College onze mening niet deelt, waarom niet?

Antwoord: Er is meer tijd nodig om tot een kwalitatief goed raadsvoorstel te komen. De verwachting is in het eerste kwartaal van 2016.

Scroll naar top