Hoop voor Rijsenhout na raadsessie

Een hoge opkomst en een mooi debat in de Gemeenteraad op 15 juni. Rijsenhout kan terugkijken op een geslaagde avond. De actiegroep heeft het eigenlijk al prachtig geformuleerd op FB en daar sluit de Dorpsraad zich van harte bij aan:

https://www.facebook.com/RijsenhoutzegtNEE1.0/

Iedereen heel hartelijk bedankt voor de inzet. Ook al zijn we er nog niet, er is al heel veel bereikt!!! Voor wie het nog eens terug wil lezen, hieronder de stukken van de insprekers:

Voor wie het debat gemist heeft (dat kunnen er nooit veel zijn, gezien de geweldige opkomst!) of wie het nog een keer terug wil zien, dat kan op de website van de gemeenteraad:

https://gemeenteraad.haarlemmermeer.nl/Vergaderingen/Raadsplein/2017/15-juni/19:00

Klik achter agendapunt 2 op het filmicoontje en u beleeft het opnieuw.

Andere relevante reacties n.a.v. het debat:

Verslag op RTV-NH: http://www.nhnieuws.nl/nieuws/207871/Opluchting-in-Rijsenhout-politiek-unaniem-tegen-komst-omstreden-transformatorstation

Reportage RTV-NH: http://www.nhnieuws.nl/media/52152/Rijsenhout-in-actie-tegen-mega-transformatorstation

Als u links en stukken heeft die u in dit bericht wilt delen, mail het aan voorzitter@dorpsraadrijsenhout.nl of redactie@dorpsraadrijsenhout.nl en we voegen het toe!

We zijn ontzettend blij met de raadsbrede steun die wij ontvangen hebben, evenals voor de bijdrage en het luisterend oor die raadsleden in de aanloop naar dit debat hebben geboden. Een warm bad om zo serieus genomen te worden.

Wij beschouwen dit debat als een succes voor Rijsenhout dat gevierd mag worden. Het betekent nog niet dat er besluiten zijn genomen, maar het is een belangrijke stap in de goede richting. Dat geldt ook voor het collegebesluit om onderzoek te gaan doen en open te staan voor andere opties.

De komende tijd is het van belang om nauwlettend te blijven volgen wat er gebeurt en vooral wat Tennet nu gaat doen. Wij blijven alert en houden u op de hoogte!

Scroll naar top