fietspad bij golfbaan Nieuwe Meer

Er wordt toch geluisterd naar onze (Een Haarlemmermeer, buurtvereniging Nieuwe Meer en Badhoevedorp) vragen en opmerkingen over het fietspad. Laten wij hopen op een goede oplossing!
D66-wethouder John Nederstigt doet ’zijn uiterste best’ om alsnog een recreatief fietspad langs de golfbaan in Nieuwe Meer aan te leggen. HD  Bart Boele – 24-3-2016
Zo’n fietspad is mogelijk gemaakt in het bestemmingsplan en er is ruim een miljoen euro voor beschikbaar. Maar bij de verbreding van snelweg A9 heeft Rijkswaterstaat de geplande aanleg onmogelijk gemaakt. Officieel vanwege zoals dat heet ’onverenigbare technische aspecten.

Belang

Het fietspad zou op de dijk rond de golfbaan The International worden aangelegd. Daar lag al een weg voor servicedoeleinden van de golfbaan. Het fietspad zou een recreatieve route worden tussen het Amsterdamse Bos en Badhoevedorp. Voor bewoners ook van belang omdat schoolkinderen die in Badhoevedorp wonen en in Amstelveen op school zitten dan niet meer over de voor hen gevaarlijke Nieuwemeerdijk hoeven te fietsen.

Maar Rijkswaterstaat stoorde zich niet aan dat alles. Snelweg A9 moest verbreed en daarvoor moest een deel van de dijk rond de golfbaan worden afgegraven. Buurtvereniging Nieuwe Meer zat meteen in de hoogste boom, want de dijk is aangelegd rond een vuilstortplaats onder de golfbaan. Daar ligt uiterst giftig materiaal. Afgraven van de dijk kan dat via het grondwater in de omgeving laten komen. Volgens Rijkswaterstaat kan dat niet.

Verbinding

Haarlemmermeer zit ondertussen met het gewenste fietspad dat niet meer op de afgegraven dijk kan komen. Het alternatief van Rijkswaterstaat, een fietspad onderaan de dijk langs de snelweg, wijst wethouder Nederstigt af. ,,Het pad zou lager komen te liggen dan het wegdek van de verbrede A9 en heeft daarmee geen enkele belevingswaarde en uitzicht op het weidse open, groene en luchthavenlandschap van de polder. Het zou slechts voldoen als verbinding.’’ Daar past Nederstigt voor.

Hij gaat nu drie dingen doen. Uitrekenen wat het kost om alsnog een fietspad op de dijk aan te leggen, waarbij zware en kostbare oplossingen in het dijklichaam nodig zijn. Hij berekent ook wat het kost om een laag fietspad langs de A9 aan te leggen, zoals Rijkswaterstaat wil.

En het derde punt is het berekenen van de kosten voor een ’eenvoudig, smal schelpenpaadje zo dicht mogelijk tegen de top van de dijk’. ,,Gezocht wordt naar eenvoudige middelen om een smal paadje te creëren, zodat het weidse luchthavenlandschap vanaf de dijk beleeft kan worden’’, aldus Nederstigt.

Scroll naar top