Fietsoversteken Waddenweg

Fietsoversteken Waddenweg, Verkeersveiligheidsanalyse.

EEN Haarlemmermeer heeft met enige verbazing kennisgenomen van de conclusies in het onderzoeksrapport van DTV Consultants. Zij adviseren voorkeur variant 2a. Het betreft “alle fiets- en voetgangers oversteken uit de voorrang halen” Met als beweegrede ik citeer:

“ Fietsers en voetgangers worden weer zelf verantwoordelijk gemaakt voor het tijdig en(dus) veilig oversteek”. Waarom maken we oversteekplaatsen als de overstekende fietsers en voetgangers geen voorrang krijgen. Als ze zelf verantwoordelijk zijn voor hun veiligheid dan kunnen ze net zo goed overal en altijd oversteken daar waar zij vinden dat het het snelste in hun richting van verplaatsen is.  We hebben het hier wel over oversteek plaatsen gesitueerd bij basisscholen met overstekende kinderen. Als de gemeente Haarlemmermeer dit advies zou opvolgen dan nemen wij onze kinderen in de openbare buitenruimten niet meer in bescherming maar laten wij ze onnodige risico’s nemen. Daar zijn wij als gemeente en als Raad medeverantwoordelijk voor als dit gaat plaatsvinden. EEN Haarlemmermeer is het volkomen oneens met de conclusie van DTV consultants.

Onze eerste vragen aan het college naar aanleiding hiervan zijn:

  • Wat heeft dit rapport gekost?

Antwoord: het onderzoek heeft € 17.400,- gekost en bestond uit onderzoek, twee werksessies met interne deskundigen, de wijkraad en vertegenwoordiging van inwoners en een technische uitwerking van de varianten.

  • Konden onze eigen verkeersdeskundigen hier geen eigen advies over geven?

Antwoord: vanwege een objectieve benadering van het vraagstuk en de begeleiding van de werksessies is er voor gekozen een onafhankelijk adviesbureau in te zetten.

  • Ontbreekt het intern aan kennis of zelfvertrouwen om hier een advies over te geven?

Antwoord: nee, aan beide ontbreekt het niet.

EEN Haarlemmermeer is van mening dat een volledig tegengesteld standpunt ingenomen dient te worden. De basisprincipes van veilig verkeer zijn, gelijksoortigheid in vormgeving en eenduidigheid in regelgeving. Alle fiets en voetgangersoversteekplaatsen voorrang geven op snelverkeer. Dat is gelijkvormig en eenduidig, iedereen weet zonder daarover na te moeten denken dat je als automobilist voorrang dient te geven bij een oversteekplaats. Dit is niet alleen van toepassing op de Waddenweg en de Deltaweg maar ook op de F.B. Koenweg, waar een verscheidenheid aan oversteek plaatsen bestaat.

  • EEN Haarlemmermeer wil graag de mening van de andere Fracties vernemen.
  • Is het College het met EEN Haarlemmermeer eens t.a.v. het creëren van veilige oversteekplaatsen door het principe van gelijkvormigheid en eenduidigheid te huldigen?

Antwoord: zoals in het rapport van DTV beschreven, is juist het uit de voorrang halen van de oversteekplaatsen consistent, herkenbaar en daarmee verkeersveilig. De Deltaweg en Waddenweg hebben een duidelijk profiel als gebiedsontsluitingsweg met een inrichting gericht op een stroomfunctie, waarbij de zijwegen door middel van uitritconstructies worden aangesloten. Automobilisten verwachten hier geen overstekend langzaam verkeer waaraan voorrang moet worden verleend.

  • Is het College bereid om alle oversteekplaatsen voorrang te verlenen?

Antwoord: nee, wij zijn niet bereid om.

Scroll naar top