Een beter OV Kruisweg, Hoofddorp

De Kruisweg in Hoofddorp voor een beter OV

EEN Haarlemmermeer heeft mede een motie ingediend bij de Raadsvergadering van 14 januari jl. om tot een beter ov-beleid te komen voor de Kruisweg in Hoofddorp.

EEN Haarlemmermeer vindt dat de passagiers de mogelijkheid moeten krijgen om op buslijn 340 bij het van Stamplein/ Hoofddorp Centrum en het Spaarne Ziekenhuis over te kunnen stappen.  De omlegging van een bestaande buslijn moet een meerwaarde opleveren.

DE MOTIE De Kruisweg voor een beter OV

De Raad van de gemeente Haarlemmermeer in vergadering bijeen op 14 januari 2016,
Overwegende dat:
 _Met de keus voor Hoogwaardig Openbaar Vervoer door Hoofddorp Centrum is er gekozen voor een opwaardering van lijn 340 en is er ook voor gekozen deze bij minder haltes te laten stoppen. Dit om het HOV, een snelle busverbinding tussen Uithoorn en Haarlem aan de kwaliteitseisen van het R-net te laten voldoen.
 _Voor Hoofddorp betekent dit dat er twee haltes worden samengevoegd langs de Kruisweg. Lijn 340 gaat dus bij 2 haltes niet meer halteren. Lijn 261 en 401 blijven wel halteren op deze haltes.
 _Dit heeft tot veel protest en ook onbegrip bij bewoners geleid. Juist de twee haltes waar lijn 340 nu niet meer stopt, waren voor veel bewoners, ouderen en bezoekers van de verzorgingstehuizen een in- of uitstap halte.
 _Het college heeft toegezegd om de bewoners tegemoet te komen met aanvullende vervoer.
 _Maar dit aanvullende vervoer rijdt of niet in de avonduren, of rijdt niet naar de bekende overstap punten op andere OV.
Constaterende dat:
 _Een mogelijke oplossing zou kunnen zijn het verleggen van de route van een bestaande busverbinding, bijvoorbeeld lijn 161 naar Zwanenburg.
Deze bus zou vanaf het station, via het van Stamplein, over de Kruisweg, via de 3 merenweg richting Zwanenburg kunnen gaan rijden, zoals deze lijn in het verleden ook heeft gereden
 _Hierdoor ook in de avonduren, een regelmatige busverbinding tussen de al eerder genoemde haltes en de belangrijke knopen station Hoofddorp en Spaarne Gasthuis ontstaat.
Verzoekt het college om:
 _Te onderzoeken of een omlegging van een bestaande lijn kan leiden tot het in stand houden van een regelmatige busverbinding langs de haltes, die nu wegvallen als halte van lijn 340.
 _Er vervolgens in het portefeuillehouder overleg V&V, het Dagelijks Bestuur van de Stadsregio Amsterdam voor zorg te dragen dat deze omlegging wordt gerealiseerd door deze op te nemen in het Programma van Eisen en bestek voor de aanbesteding van de nieuwe concessie
 _En hier binnen een termijn van 2 maanden over terug te rapporteren.

Scroll naar top