Draagvlakonderzoek rapport Kieskompas

Dit betreft het Draagvlakonderzoek van KiesKompas naar aanleiding van het kieskompas voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014. In dit onderzoek ziet u de scores op de verschillende stellingen en vergelijkingen tussen de standpunten van partijen op die stellingen en de meningen van hun achterban. Dit rapport maakt bovendien een vergelijking met de scores van het kieskompas van 2010, waarmee bijvoorbeeld verschuivingen in de mening van de deelnemers aan kieskompas 2010 en die van de deelnemers van 2014 zichtbaar worden.

Bij het doornemen van dit rapport moet steeds worden bedacht, dat het gaat om de scores van de mensen die het kieskompas helemaal hebben afgemaakt. In totaal is kieskompas 25.000 keer geraadpleegd en hebben bijna 10.000 personen het kieskompas afgemaakt. Het rapport geeft de scores weer van die 10.000 personen (9.943 om precies te zijn). Men kan verwachten dat deze personen een zekere politieke interesse hebben, of in ieder geval de behoefte hebben enig onderzoek te doen alvorens te stemmen. Men kan dus van deze scores niet zeggen dat deze de mening van het electoraat vertegenwoordigen.

Scroll naar top