De Groei van Schiphol

Schiphol “De groei van Schiphol”

Over het algemeen praten we over de groei van Schiphol zonder ons te realiseren wat die opmerking inhoud. Praat men in Rijsenhout over de groei van Schiphol dan is onmiddellijk de gedachte dat het over de 2e Kaagbaan gaat, terwijl er misschien de groei van het aantal passagiers wordt bedoeld. Zo kan de beleving van deze uitdrukking heel verschillend zijn.

Reden om genuanceerder over de groei van Schiphol te praten om alle onduidelijkheid en misverstanden weg te nemen. We hebben 3 soorten groei:

  • Ruimtelijke groei, startbanen, taxibanen, gebouwen, terminals etc.
  • Groei van het aantal vliegbewegingen (start en landingsbewegingen), de beruchte 500.000 of 510.000 discussie.
  • Groei van het aantal passagiers.

De eerste gedachte is dat de groei van het aantal vliegbewegingen en het aantal passagiers onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, maar dat is maar gedeeltelijk waar. Hoe hoger de bezettingsgraad van de vliegtuigen is en hoe groter de vliegtuigen zijn des te meer passagiers kan je vervoeren tegen een minder aantal start en landingen. Er is dus wel een relatie maar die is niet recht evenredig met elkaar.

Groei van het aantal passagiers is de belangrijkste van de drie, want dat bepaald de werkgelegenheid en de economische groei van Schiphol. Het bepalen van het aantal vliegbewegingen is in principe maar het turven van streepjes. Elke beweging is er één, of dat nu een Boeing 747 een Fokker 70 of een Pipercup is. Maar het maakt wel een groot verschil in geluid, fijn stof uitstoot en roetvorming. 500.000 of 510.000 vliegbewegingen in het jaar 2020 is dus eigenlijk een nul discussie zonder inhoud. Het is belangrijker om eerst te gaan groeperen in soorten vliegtuigen gerelateerd aan geluid, fijn stof uitstoot, bestemming, uitvliegroute etc. en te kijken of daar iets mee gedaan kan worden dan te hakken takken over een verschil in aantal van 2% over 5 jaar.

Een puur Hollands gezegde is “Waar een wil is is een weg”.

Het LVNL met in hun kielzog het NLR (in tweede instantie, want eerst hadden ze geen bezwaar) heeft bezwaar gemaakt tegen het verleggen van de Spijkerboorroute.  Met als beweegrede de vliegveiligheid en de beschikbare mankracht. Volgens onze informatie van vliegers en lucht verkeersregelaars zijn dit excuus redenen om het niet te willen doen. Conclusie de wil is er niet.   Hoe gaat het dan in de komende jaren met een uitbreiding van huidige aantal vliegbewegingen van 438.300 het afgelopen jaar naar 500.000 in het jaar 2020. Dat roept bij ons vragen op. Ruim 160.000 vliegbewegingen meer wordt dat dan niet onveilig en is daar dan niet meer personeel voor nodig om de toestellen in hun gebied te begeleiden?

Met in het achterhoofd dat in toekomst waarschijnlijk niemand meer op de verkeerstoren zit omdat met gekoppelde systemen de verkeersafhandeling in de lucht automatisch geregeld gaat worden. Dit moet een vliegveilig systeem zonder mankracht op de toren worden. Sommige vliegvelden hebben al de z.g. Remote controlesysteem waarbij de verkeerstoren onbemand is, hiermee gaan nu ook proeven op Eelde genomen worden. Het besluit is genomen om de Spijkerboor route niet te verleggen. Waarom de uitvliegroute via de Spijkerboor route niet helemaal opheffen en alle vertrekkende vliegtuigen die richting het Noorden moeten linksom uit te laten vliegen via het IJsselmeer in plaats van rechtsom over Floriande via de Spijkerboor route. Met de groei van het aantal vliegbewegingen en de ontwikkeling van de nieuwe veiligheid en controle systemen moet dat, als de wil er is, geen probleem zijn. Wanneer er dan ook voor een steilere corridor richting het IJsselmeer gekozen wordt zal de geluidoverlast in die richting ook nog eens afnemen.

Als laatste de nieuwe ORS. In dit nieuwe overlegorgaan “Omgevingsraad Schiphol” zij n allerlei groeperingen vertegenwoordigd maar geen volksvertegenwoordiging vanuit de gemeente Haarlemmermeer, terwijl het in de gemeente Haarlemmermeer ligt, het een bestemmingsplan van de Haarlemmermeer is en de bouwvergunningen door de gemeente Haarlemmermeer worden beoordeeld, gekeurd en afgegeven. Daarnaast heeft Schiphol een directe invloed op de leefomgeving van onze inwoners die zowel de lusten maar zeker ook de lasten direct ondervinden.

Onze gemeenteraad/ volksvertegenwoordigers hebben hier geen enkele directe invloed op. Dit is op z’n minst vreemd. Vandaar de verbazing van EEN Haarlemmermeer, omdat dit niet in lijn is met het democratische gestel in Nederland.

EEN Haarlemmermeer heeft hierom een vraag aan het college

  • Vindt het College dat een afvaardiging van de Gemeenteraad zitting moet hebben in de Omgevingsraad Schiphol
  • Zo ja hoe gaat het College dit realiseren
  • Zo nee waarom niet
Scroll naar top