Bussluis Waddenweg / Deltaweg

Bussluis Waddenweg/Deltaweg Permanent openstellen?

EEN Haarlemmermeer heeft maar één belangrijke vraag aan het College: Is het College, met deze wetenschap, bereid om de bussluis permanent open te stellen?

Immers tijdens de lange periode dat de bussluis open heeft gestaan t.g.v. gebreken in het functioneren zijn er geen klachten over overlast en geen incidenten geweest en/of ongelukken gebeurd. Ook het aantal verkeersbewegingen lijkt binnen de normen te zijn gebleven, anders waren daar zeker klachten over geweest. Dit is het bewijs dat de aanleg van een bussluis op deze locatie volkomen overbodig is geweest, zoals door menigeen in het verleden al is aangegeven. Het verkeer hoefde niet onnodig te stoppen en daarmee niet onnodig het milieu te vervuilen. Het bespaart ook energieverbruik voor de weggebruiker, maar ook voor de gemeente. Ook niet onbelangrijk de onderhoudskosten voor de gemeente zullen hierdoor dalen.

Antwoord: dat gedurende de periode dat de bussluis permanent openstond geen voorvallen bekend zijn van ongevallen en geen klachten zijn binnengekomen over geluidsoverlast van optrekkend en voorbijkomend verkeer, is voor ons geen aanleiding om de bussluis permanent open te stellen. Een volledige openstelling van de bussluis vinden wij niet wenselijk, omdat we waarde hechten aan de verkeersveiligheid. In de nabijheid van de bussluis liggen veel basisscholen en ook veel plaatsen waar voetgangers en fietsers veelvuldig oversteken. Uit onderzoek blijkt dat bij een volledige openstelling van de bussluis circa 2300 motorvoertuigen per etmaal extra door de bussluis gaan rijden. Een forse toename. Dit komt de verkeersveiligheid niet ten goede. Deze toename bestaat vooral uit verkeer van en naar Floriande en een deel van Overbos. De effecten aan de rand van Floriande bij de Bennebroekerweg en aan de rand van Overbos bij de N201 zijn klein. Op de Waddenweg bij de rotonde met het Leenderbos zorgt de openstelling tijdens de spits nog wel voor een behoorlijke toename, namelijk zo’n 1300 motorvoertuigen per etmaal. De toenames zitten dus met name in de wijk zelf.

Scroll naar top